Pažintys

Jau turite anketą?

Privatumo politika

Šioje Privatumo politikoje (toliau – „Privatumo politika“) mes, UAB „Interneto pažintys“, juridinio asmens kodas 303488351, buveinės adresas M. Valančiaus g. 7, LT-03105 Vilnius, el. paštas info@darnipora.lt (toliau – „Bendrovė arba mes“), pateikiame informaciją apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Privatumo politika yra taikoma fiziniams asmenims, kurie:

 • lankosi ir (ar) naudojasi interneto svetainėje www.darnipora.lt (toliau – „Svetainė“) teikiamomis Bendrovės paslaugomis;

 • lankosi ir (ar) naudojasi Darnipora.lt mobiliojoje aplikacijoje (toliau – „Mobilioji aplikacija“), kurią galima atsisiųsti iš „Apple App Store“, „Google Play“, teikiamomis Bendrovės paslaugomis;

 • lankosi Bendrovės paskyrose socialiniuose tinkluose Facebook https://www.facebook.com/DarniPora.lt ir YouTube https://www.youtube.com/user/DarniPoraLT (toliau – „Paskyros“);

 • kitokiu būdu pateikia savo asmens duomenis Bendrovei.

Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką ir susipažinti su jos sąlygomis. Lankydamiesi Svetainėje, Mobiliojoje aplikacijoje, Paskyrose arba kitaip naudodamiesi mūsų paslaugomis, Jūs, kaip Svetainės, Mobiliosios aplikacijos ir Paskyrų lankytojas (-a) arba mūsų klientas (-ė) (toliau – „Lankytojas“, „Klientas“ arba „Jūs“), sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis ir patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote visas Privatumo politikos sąlygas.

Jei nesutinkate su Privatumo politikos sąlygomis, prašome nesilankyti Svetainėje, Mobiliojoje aplikacijoje, Paskyrose, kitaip nesinaudoti mūsų paslaugomis ir neteikti Bendrovei jokių savo asmens duomenų.

Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „Asmens duomenys“ reiškia bet kokią informaciją susijusią su fiziniu asmeniu, kurį galima tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti (pvz., vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir kt.), o „duomenų tvarkymas“ bet kurį su Asmens duomenimis atliekamą veiksmą (pvz., rinkimą, įrašymą, saugojimą, prieigos suteikimą, perdavimą ir t.t.).

Kitos Politikoje naudojamos sąvokos turėtų būti suprantamos taip, kaip apibrėžtos Privatumo politikoje, Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (2016/679) arba kituose duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.


1. Kokiais tikslais ir kaip mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis?

Bendrovė tvarko Asmens duomenis tik konkrečiais tikslais, vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais.

Tikslai, kurių siekdama Bendrovė, tvarko Jūsų Asmens duomenis:


I. Svetainės ir (ar) Mobiliosios aplikacijos Lankytojų susikurtų individualių anketų administravimo, identifikavimo, tinkamo paslaugų teikimo tikslu. Jūs pateikiate Bendrovei savo Asmens duomenis, kai užsiregistruojate (susikuriate anketą) Svetainėje ir (arba) Mobiliojoje aplikacijoje, talpinate savo sukurtą turinį (pvz., keliate aprašymą apie save, nuotraukas, rašote komentarus, susirašinėjate ir kt.), naudojatės kitomis Bendrovės paslaugomis (pvz., darote testus, žaidžiate žaidimus, bendraujate su kitais Svetainės ir (ar) Mobiliosios aplikacijos Lankytojais). Šiuo tikslu gali būti tvarkomi Asmens duomenys (jeigu juos mums pateikiate):

Duomenų kategorijos

El. pašto adresas, vardas, lytis, pavardė (jeigu ji faktiškai sudaro el. pašto adresą), gimimo data, miestas, šalis,silavinimas, šeimyninė padėtis (susituokęs (-usi), vienišas (-a) ir kt.), vaikų (ne)turėjimas ir skaičius, ūgis, kūno sudėjimas, akių spalva, plaukų spalva, informacija apie rūkymą ir alkoholio vartojimo įpročius, darbinė veikla ir sritis, informacija apie gyvenamosios vietos statusą (gyvenate vienas (-a), su kažkuo bei intencijos keisti gyvenamąją vietą), paieškos ir (ar) domėjimosi tikslas, pomėgiai, atvaizdas (Lankytojo talpinamose nuotraukose ir (ar) vaizdo įrašuose), parašytų komentarų turinys ir (ar) atliktų testų ar žaidimų rezultatai bei istorija, komunikacija su kitais Svetainės Lankytojais ir kt.

Teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas arba sutartis – Svetainės naudojimosi taisyklės

Tvarkymo terminas

2 metai nuo paskutinio prisijungimo prie Jūsų anketos dienos

Duomenų šaltinis

Duomenys gaunami iš Jūsų pačių

Duomenų teikimas

Kitiems Svetainės ir (ar) Mobiliosios aplikacijos Lankytojams (pvz., kai jie siekia bendrauti, peržiūrėti Jūsų profilį, žaisti kartu su Jumis, peržiūrėti Jūsų skelbimą ir (ar) ar Jūsų parašytus komentarus, ar kitais būdais naudotis Bendrovės paslaugomis, kiek atitinkamas naudojimasis neatsiejamas nuo Jūsų viešinamų duomenų)


II.
Mokamų paslaugų užsakymo, mokėjimų, apskaitos ir atsiskaitymų kontrolės tikslu. Jūs pateikiate Bendrovei savo Asmens duomenis, kai užsisakote Bendrovės teikiamas mokamas paslaugas (pvz., Auksinę ar Premium Narystę). Šiuo tikslu tvarkomi Asmens duomenys:

Duomenų kategorijos

Vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, duomenys apie mokamų paslaugų užsakymą (pvz., paslaugų užsakymo data, teikimo pradžios data, pabaigos data, trukmė, statusas ir kt.), duomenys apie užsakytas ir naudojamas paslaugas ir mokesčiai už jas, mokėjimų informacija (pvz., banko sąskaitos duomenys, užsakytos ir (ar) suteiktos mokamos paslaugos, data, mokėjimo numeris, mokėtina ir (ar) sumokėta suma, mokėjimo būdas, mokėjimo data, mokėjimo statusas

Teisinis pagrindas

Sutartis – Svetainės naudojimosi taisyklės

Tvarkymo terminas

2 metai nuo apmokėjimo už paslaugą gavimo dienos

Duomenų šaltinis

Duomenys gaunami iš Jūsų pačių bei trečiųjų asmenų, tokių kaip Jūsų mobiliojo ryšio operatorius, banko ar elektroninių pinigų įstaigos, kurioje turite sąskaitą, mokėjimų internetu platformos

Duomenis teikimas

Jūsų mobiliojo ryšio operatoriui, bankui, elektroninių pinigų įstaigai, kurioje turite sąskaitą, mokėjimų internetu platformai Bendrovė perduoda paslaugos apmokėjimui būtinus duomenis, kai reikia Jus identifikuoti kaip Svetainės Lankytoją, užsisakantį mokamą paslaugą. Įsiskolinimų išieškojimą vykdančioms bendrovėms, kurios tarpininkauja Bendrovei išieškant skolas ir tik ta apimtimi, kokia būtina siekiant inicijuoti ir vykdyti skolos išieškojimąIII. N
audojimosi kitais Svetainės ir (ar) Mobiliosios aplikacijos funkcionalumais ir komunikacijos su Bendrove užtikrinimo tikslu siekiant užtikrinti sklandų Bendrovės paslaugų teikimą. Bendrovė tvarko Jūsų Asmens duomenis informacinių pranešimų pateikimo Jums, Jūsų nusiskundimų ir (ar) Jūsų pateiktų užklausų, komentarų bei komunikacijos tvarkymo (įskaitant išsaugojimą) tikslais siekdama užtikrinti sklandų Bendrovės paslaugų teikimą. Taip pat kai Jūs susisiekiate su Bendrove (arba Bendrovė, gavusi Jūsų užklausą, susisiekia su Jumis), Bendrovė tvarko raštu, el. paštu, telefonu, per Svetainę, Mobiliąją aplikaciją ar kitaip vykusios komunikacijos metu gautą informaciją. Šiuo tikslu tvarkomi Asmens duomenys:

Duomenų kategorijos

Vardas, informacinio pranešimo turinys (jeigu jį sudaro Asmens duomenys, nusiskundimo ir (ar) užklausos turinys, pateikiant raštu (pvz., rašto data, turinys, kontaktinis adresas ir kt.), el. paštu (pvz., el. laiško data, turinys, siuntėjo el. paštas ir kt.), telefonu (pvz., telefono numeris, skambučio data, laikas ir trukmė, duomenys pateikti skambučio metu ir kt.), naudojantis tiesioginio konsultacinio pokalbio (angl. online chat) funkcija (pvz. susirašinėjimo data, laikas, susirašinėjimo turinys ir kt.)

Teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas arba sutartis – Svetainės naudojimosi taisyklės

Tvarkymo terminas

Nuo Jūsų paklausimo pateikimo Bendrovei dienos, kai paklausimą teikiate raštu, el. paštu arba naudojantis tiesioginio konsultacinio pokalbio (angl. online chat) funkcija – 2 metus

Duomenų šaltinis

Duomenys gaunami iš Jūsų pačių, Bendrovė vykdydama užklausą ar analizuodama skundą Asmens duomenis gali sukurti pati (pvz., gavusi Jūsų skundą, Bendrovė susisiekia su savo darbuotojais dėl faktinių nusiskundimo aplinkybių ir jas užfiksuoja ir kt.)

Duomenis teikimas

Mokėjimų internetu platformai ar kitiems partneriams, kiek tai susiję su Jūsų užklausos nagrinėjimu ar problemos sprendimu


IV. Siekdami tobulinti Svetainę, Mobiliąją aplikaciją, pasiūlyti geresnes bei Jums pritaikytas paslaugas ir (ar) prekes. Jeigu Jūs davėte sutikimą, Jūsų Asmens duomenis, tame tarpe ir Asmens duomenis, kuriuos Bendrovė gauna Jums naudojantis Svetaine ir (ar) Mobiliąja aplikacija, arba Jums lankantis Paskyrose, Bendrovė naudoja siekdama pasiūlyti geresnes ir labiau Jums pritaikytas paslaugas ir (ar) prekes. Šiuo tikslu tvarkomi Asmens duomenys:


Duomenų kategorijos

Interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, amžius, apsilankymų skaičius, laikas, praleistas interneto Svetainėje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje, internetinis šaltinis, iš kurio Jūs atėjote, informacija apie naudojamą įrenginį, kalba, šalis, interneto tiekėjas ir kt.

Teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas

Tvarkymo terminas

2 metai nuo Jūsų sutikimo davimo mums dienos

Duomenų šaltinis

Duomenys gaunami iš Jūsų pačių Jums naudojantis Svetaine ir (ar) Mobiliąja aplikacija ir (ar) iš kitų asmenų (įskaitant socialinių tinklų valdytojus)Detalesnę informaciją apie Asmens duomenų tvarkymą šiuo tikslu ir tai, kaip mes naudojame slapukus bei panašias technologijas, pateikiame šios Privatumo politikos 3 skyriuje.


V. Tiesioginės rinkodaros tikslu (įskaitant žaidimų, viktorinų, konkursų vykdymo tikslais). Jeigu Jūs davėte sutikimą naudoti Jūsų Asmens duomenis šiuo tikslu, Bendrovė siekdama kuo geriau pritaikyti pasiūlymus pagal Jūsų poreikius šiuo tikslu tvarko ne tik Jus identifikuojančius duomenis, bet papildomai analizuoja Jūsų elgseną Svetainėje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje bei Bendrovės teikiamų paslaugų užsakymų istoriją. Šiam tikslui Bendrovė naudoja automatizuotą duomenų analizę ir sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, kurių pagalba sugrupavusi Jus identifikuojančius duomenimis ir (ar) duomenis apie užsakytas paslaugas, prekes, Jūsų elgseną, Bendrovė gali pateikti Jums aktualius, įdomius ir naudingus pasiūlymus bei kitą informaciją. Šiuo tikslu tvarkomi Asmens duomenys:

Duomenų kategorijos

Vardas, telefono ryšio numeris, el. paštas, lytis, gimimo data, gyvenamoji vieta, pavardė (jeigu ji faktiškai sudaro el. pašto adresą), duomenys apie užsakytas paslaugas (pvz., užsakytų paslaugų data ir laikas, paslaugų pavadinimas, kiekis, užsakytų paslaugų pobūdis), Jums pateiktų asmeninių pasiūlymų istorija ir informacija apie pasinaudojimą jais

Teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas

Tvarkymo terminas

2 metai nuo Jūsų sutikimo davimo mums dienos

Duomenų šaltinis

Duomenys gaunami iš Jūsų pačių, įskaitant ir Jums naudojantis Svetaine ir (ar) Mobiliąja aplikacija

Duomenų teikimas

Naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėmsDetalesnę informaciją apie A
smens duomenų tvarkymą šiuo tikslu pateikiame šios Privatumo politikos 2 skyriuje.

Informuojame, kad be šiame skyriuje nurodytų tikslų Bendrovė taip pat gali tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, kai juos tvarkyti yra būtina, kad įvykdytume mums privalomas teisines prievoles, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.

2. Tiesioginė rinkodara

Jums sutikus Bendrovė gali Jums siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimus. Jūs galite pasirinkti ar sutinkate gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus užsiregistravę Svetainėje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje arba vėliau keisdami savo anketos nustatymus.


Jums išreiškus savo sutikimą gauti tiesioginę rinkodarą Bendrovė tvarko Jūsų Asmens duomenis kaip tai nurodyta Privatumo politikos 1 skyriaus V dalyje.


Šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti šiais būdais:

 1. pakeisdami tiesioginės rinkodaros nustatymus savo anketoje;

 2. pranešdami apie atsisakymą el. paštu gautame naujienlaiškyje ar pasiūlyme nurodytu būdu (pvz., naujieniškiuose, pasiūlymuose paspaudžiant nuorodą „Jei nenori gauti panašaus pobūdžio laiškų, spausk čia.“ ar pan.) ar telefonu gautose SMS žinutėse atsakant į gautą žinutę su tekstu „Atsisakyti“; arba

 3. atsiųsdami mums prašymą el. paštu info@darnipora.lt. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo registracijos el. pašto adresą ir kitus registracijos duomenis (jei tokių yra). Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti Jūsų tapatybę įrodančius dokumentus.


Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad sutikimo atšaukimas neturi poveikio duomenų tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo. Tai reiškia, kad sutikimo atšaukimas turi pasekmes tik tolimesniam duomenų tvarkymui.

3. Slapukai

Bendrovė Svetainėje ir Mobiliojoje aplikacijoje naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai mažos apimties duomenų failai, įrašomi į Jūsų kompiuterį, kurie padeda Bendrovei greičiau ir patikimiau pateikti turinį.


Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad paprastai slapukuose nėra saugoma jokia informacija, kuri galėtų tiesiogiai identifikuoti naudotojo tapatybę, tačiau Jūsų asmeninė informacija, kurią Bendrovė tvarko, gali būti siejama su Jūsų naudojimusi kompiuteriu ar kitu įrenginiu, įskaitant naršymą Svetainėje ir kita slapukų pagalba gauta ir saugoma informacija. Tai kaip Bendrovė tvarko slapukų duomenis taip pat yra nurodyta šios Privatumo politikos 1 skyriaus IV dalyje.


Slapukai Svetainėje yra naudojami, Lankytojui patvirtinus, kad sutinka su slapukų naudojimu. Šį sutikimą Lankytojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Svetainės funkcijos gali neveikti.


Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų.


Perspėjame, kad kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Svetainės.


Slapukais gaunamą informaciją naudojame:

 1. kad užtikrintume Svetainės ir (ar) Mobiliosios aplikacijos funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis įasmeninimu);

 2. kad galėtume Svetainę, Mobiliąją aplikaciją tobulinti ir vystyti taip, kad tai dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;

 3. paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine, Mobiliąja aplikacija analizei;

 4. tiksliniam rinkodaros sprendinių orientavimui.


Mes galime, laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Svetaine, Mobiliąja aplikacija su Jūsų pateiktais ar iš kitų šaltinių gautais kitais Asmens duomenimis).


Informuojame, jog Svetainėje, Mobiliojoje aplikacijoje, Paskyrose gali būti naudojami tokie slapukai:

 1. techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini interneto svetainės veikimui;

 2. funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini interneto svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir lankytojų patirtį;

 3. analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami interneto svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;

 4. tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti;

 5. socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti interneto svetainės informaciją.


Apie išorines svetaines (tokias kaip socialinius tinklus), išsamiau skaitykite šios Privatumo politikos
9 skyriuje.


4. Kaip mes renkame Jūsų Asmens duomenis?

Bendrovė tvarko Jūsų Asmens duomenis, gautus šiais būdais:


I. Kai Jūs patys pateikiate Asmens duomenis Bendrovei. Jūs pateikiate Bendrovei savo Asmens duomenis ir kitą informaciją naudodamiesi Svetaine, Mobiliąja aplikacija, lankydamiesi Paskyrose, parašydami Bendrovei, pateikdami savo nusiskundimus ir (ar) užklausas, komentarus, užsisakydami Bendrovės naujienlaiškį ir kt. Atkreipiame dėmesį, kad Jums susisiekus su Bendrove raštu ar el. paštu Bendrovė saugo susirašinėjimo duomenis.


II. Kai Jūs naudojatės Svetaine, Mobiliąja aplikacija ir (ar) Paskyromis. Kai Jūs naudojatės Svetaine, Mobiliąja aplikacija ir (ar) lankotės Paskyrose, tam tikra informacija (pvz., interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, amžius, apsilankymų skaičius, laikas, praleistas interneto Svetainėje, internetinis šaltinis, iš kurio Jūs atėjote, informacija apie naudojamą įrenginį, kalba, šalis, interneto tiekėjas ir pan.) yra sugeneruojama ir renkama automatiškai.


III. Kai Jūsų Asmens duomenis gauname iš kitų asmenų teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka.


Bendrovė gali apjungti iš Jūsų gautus Asmens duomenis, kuriuos gavo Jums naudojantis Svetaine, Mobiliąja aplikacija, Paskyromis ar jomis visomis kartu, su Bendrovės pačios surinktais duomenimis iš kitų viešų ir (ar) prieinamų šaltinių (pvz., Jūsų pateiktus Asmens duomenis Bendrovė gali sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetainės slapukus, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis).


5. Kam ir kada teikiame Jūsų Asmens duomenis?

Bendrovė užtikrina, kad Jūsų Asmens duomenys nebūtų be teisėto pagrindo teikiami ar kitaip perduodami tretiesiems asmenims. Bendrovė teikdama Asmens duomenis imasi visų priemonių siekdama užtikrinti, kad ir duomenų gavėjai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų Asmens duomenų konfidencialumą.

Bendrovė, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis šių kategorijų duomenų gavėjams:

I. Paslaugų teikėjams. Bendrovės vardu ir (ar) jos nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims, teikiantiems Bendrovei Klientų aptarnavimo, programinės įrangos priežiūros, projektavimo, rangos, Klientų apklausų vykdymo, apskaitos ir kitas paslaugas, siekiant užtikrinti tinkamą Bendrovės paslaugų teikimą, valdymą ir vystymą. Tokiais atvejais Bendrovė imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad pasitelkti paslaugų teikėjai (duomenų tvarkytojai) tvarkytų teikiamus Asmens duomenis tik tais tikslais, dėl kurių šie buvo teikti, užtikrinant tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, laikantis Bendrovės nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų.

II. Valdžios, teisėsaugos bei priežiūros institucijoms. Bendrovė gali pateikti tvarkomus Asmens duomenis valdžios arba teisėsaugos institucijoms (pvz., policijai, prokuratūrai, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, priežiūros institucijoms, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti Bendrovės ar trečiųjų asmenų teisėtus interesus. 

III. Skolų išieškojimą vykdantiems, jungtines duomenų bazes tvarkantiems asmenims ir (ar) įmonėms. Klientui tinkamai ir laiku nevykdant jam pagal Sutartį priklausančių mokėjimų, Bendrovė iš anksto informavusi Klientą turi teisę Kliento Asmens duomenis teikti valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, skolų valdymo ir išieškojimo įmonėms, teismams, notarams, antstoliams.

Šioje dalyje nurodyti duomenų gavėjai taip pat gali būti įsisteigę ir už Europos Sąjungos (ES) ar Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ribų. Bendrovė perduodama Jūsų duomenis už ES ar EEE ribų atlieka visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintų, jog Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi saugiai, laikantis šios Privatumo politikos, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) bei kitų duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.


Šiuo metu Bendrovė perduoda Asmens duomenis Bendrovės paslaugų teikėjui, teikiančiam Bendrovei reikalingas programavimo paslaugas, už ES/EEE ribų pagal standartines sutartines nuostatas, patvirtintas Europos Komisijos. Norėdami susipažinti su šiomis nuostatomis galite kreiptis į Bendrovę šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis (žr. Privatumo politikos 12 skyrių). 

6. Kiek laiko Bendrovė saugo Jūsų Asmens duomenis?

Bendrovė saugo Asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti Asmens duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.


Privatumo politikos 1 skyriuje atskirai kiekvienam Asmens duomenų naudojimo tikslui nurodyti Jūsų Asmens duomenų saugojimo terminai.


7. Kaip saugome Jūsų Asmens duomenis?

Bendrovė užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.


8. Jūsų teisės

Jūs, susisiekus su Bendrove ir Bendrovei nustačius Jūsų tapatybę, turite šias teises:

 1. žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;

 2. susipažinti su savo Asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;

 3. reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų Asmens duomenis;

 4. reikalauti sunaikinti Asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;

 5. reikalauti sunaikinti Asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai Jūs atšaukiate savo sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;

 6. nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;

 7. reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų Asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;

 8. reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų Asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.


Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs Bendrovei galite teikti asmeniškai paštu arba el. paštu šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis (žr. Privatumo politikos 12 skyrių). Bendrovė gavusi Jūsų kreipimąsi gali paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą Bendrovei reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.


Gavusi Jūsų reikalavimą Bendrovė Jums atsakys ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir nagrinėjamų prašymų skaičių. Bendrovė informuoja apie prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą, nurodydama pratęsimo priežastis.


Tuo atveju, jeigu manote, kad Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi netinkamai pažeidžiant Jūsų teises bei duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.vdai.lrv.lt), L. Sapiegos g. 17, Vilnius, Lietuva, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.

9. Išorinės svetainės

Svetainėje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose turime Paskyras, kurioje reklamuojamos mūsų prekės ir (ar) paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus Asmens duomenis, pvz., kontaktinius ar vietos duomenis. Rekomenduojame susipažinti su kitų tinklalapių privatumo pranešimais prieš pateikiant jose bet kokius savo asmens duomenis.


10. Nepilnamečių apsauga

Mes rūpinamės nepilnamečių asmenų teisių apsauga ir ribojame jų galimybę naudotis Svetainės ir (ar) Mobiliosios aplikacijos paslaugomis kaip tai numatyta Svetainės naudojimosi taisyklėse.


Daugiau informacijos apie vaikų ir nepilnamečių saugojimą nuo žalingo interneto poveikio Lankytojas gali rasti adresu www.draugiskasinternetas.lt.

11. Politikos pakeitimai

Visi mūsų Privatumo politikos pakeitimai yra skelbiami Svetainėje. Esant poreikiui (atlikus esminius pakeitimus), Jums apie juos pranešime. Atlikus pakeitimus Jums gali reikėti atnaujintas Privatumo politikos sąlygas perskaityti ir su jomis sutikti iš naujo tam, kad galėtumėte toliau naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis.


Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. kovo 3 d.


12. Kaip su mumis susisiekti

Dėl šios Privatumo politikos arba Bendrovės vykdomo Jūsų Asmens duomenų tvarkymo galite kreiptis raštu adresu UAB „Interneto pažintys“, juridinio asmens kodas 303488351, buveinės adresas M. Valančiaus g. 7, LT-03105 Vilnius arba el. paštu info@darnipora.lt.